Forumregels

Het forum is de plek waar donateurs van Europafietsers vragen kunnen stellen over en kunnen reageren op onderwerpen als fietsroutes, GPS, fietsen met een E-bike enzovoort.

Hoe werkt het forum?

  • Het forum is openbaar en iedereen kan berichten lezen. Alleen donateurs van Europafietsers kunnen een account aanvragen en vragen stellen en reageren op berichten.
  • Na je aanmelding wordt door een van de moderatoren gecheckt of je donateur bent van Europafietsers.
  • Als je aanvraag akkoord is, wordt een gebruikerscode aangemaakt en ontvang je een mail waarmee je je wachtwoord kunt instellen.
  • Als je een forum-account aanvraagt, dan ga je akkoord met deze forumregels en de privacyverklaring.

Waarom forumregels?

Europafietsers vindt het belangrijk dat het forum een fijne en veilige plek is voor haar donateurs. Onze forumregels helpen hierbij.

Algemene gedragsregels

1. Ga respectvol met elkaar om.

Neem elkaar serieus, val iemand niet persoonlijk aan en kwets elkaar niet.

2. Bedreiging, discriminatie en seksuele intimidatie zijn absoluut verboden.

Bedreig of beledig geen forumleden, discrimineer niet en maak geen seksueel getinte opmerkingen.

3. Reacties op het forum zijn positief.

Forumleden reageren op een positieve manier op vragen en reacties van andere forumleden.

4. Wet

Houd je aan de Nederlandse wet. Het is dus niet toegestaan om via het forum tips te geven over, vragen te stellen over, of hulp te vragen voor, activiteiten die bij wet verboden zijn. Voorbeelden zijn het vragen van hulp bij het stelen van een fiets, het aanbieden van materiaal waar copyright op berust, of het aanbieden van of vragen naar medicijnen. Berichten met deze intentie worden zondermeer verwijderd. Je krijgt hiervoor een waarschuwing.

5. Meld misbruik van het forum bij de moderators.

Wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de forumregels houdt, ga dan niet in discussie met dit forumlid. Meld dit bij een van de moderators door het bericht te rapporteren. Zij beoordelen of er inderdaad forumregels worden overtreden en of er actie ondernomen moet worden.

Bericht plaatsen en reageren

6. Als je een vraag wilt posten.

Kijk of je vraag misschien al beantwoord is. Hiervoor kun je de zoekfunctie gebruiken. Probeer je vraag helder en duidelijk te formuleren. Wat wil je specifiek weten? Hoe kunnen anderen je helpen? Wat voor informatie heb je nodig? Met name bij technische vragen kan informatie over merk, model of type nuttig zijn. Een foto erbij kan helpen. Kijk welke rubriek bij je vraag past en plaats het daarin. Lees je tekst nog even door voordat je op verzenden drukt.

7. Als je op een vraag wilt reageren.

Lees goed wat de vraag is. Probeer je in te leven in de vraagsteller. Wat wil de vrager weten? Hoe kan jij hem of haar ermee helpen? Probeer bij het onderwerp (on-topic) te blijven. Als iets niet duidelijk is, vraag dan even door. Lees je tekst nog even door voordat je op verzenden drukt. Probeer je dan voor te stellen of je zelf blij en/of geholpen zou zijn als jij dit antwoord zou krijgen.

8. Als je wilt reageren op een antwoord op je vraag.

Bedenk dat de ander tijd en moeite in het antwoord heeft gestoken om jou te helpen. Bedenk ook dat niet iedereen even goed is met woorden, dus soms kan het anders over komen dan het bedoeld is. De meeste mensen zijn er niet op uit om iemand te kwetsen, dus interpreteer het antwoord niet als zodanig. De ander kan je vraag verkeerd begrepen of gelezen hebben. Dat doet hij/zij niet met opzet. Het zou ook aan jouw uitleg kunnen liggen. Is het antwoord niet duidelijk, vraag dan even door, eventueel via een Persoonlijk Bericht (PB). Het is netjes om te bedanken als je geholpen bent.

Inhoud bericht

9. Juiste rubriek

Kies de rubriek die het beste past bij de inhoud van je bericht. Doe je dit niet, dan zal het bericht door de moderators worden verplaatst.

10. Citeren

Als je een deel van een bericht wilt citeren, haal dan de overige tekst van het te citeren bericht weg.

11. Verwijderen op verzoek en anonimiseren

Wij raden af om je e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens op het forum te plaatsen. Dit forum is publiek, en wordt geïndexeerd door zoekmachines.

Als je na het plaatsen je bericht nog wilt aanpassen of verwijderen, dan kan dit gedurende één dag.

Nadien verwijderen of aanpassen van berichten op verzoek doen we niet, tenzij het om persoonlijke gegevens gaat. Het forum bestaat uit discussies, als daar berichten tussenuit worden gehaald, verdwijnt de context uit een topic.

Je kunt te allen tijde vragen om je ‘zichtbare naam’ te laten anonimiseren, zodat deze voor de buitenwereld niet naar jou is terug te leiden. Moderators van het forum zullen wel altijd de herkomst van berichten kunnen zien.

Profiel

12. Registratie

Gebruik het e-mailadres waarmee je bekend bent bij Europafietsers.

Gebruikersnaam is gelijk aan de ‘weer te geven naam’. Gebruikersnaam kan niet worden aangepast, de ‘weer te geven naam’ kan door de forumgebruiker zelf worden aangepast.

Commerciële uitingen

13. Commercieel belang

Als je een commercieel belang hebt, vermeld dit dan. Zeg je iets over een product dat je gratis hebt gekregen, geef dat dan aan in je bericht. Werk je bij een winkel of bedrijf gericht op fietsen/reizen per fiets, of word je gesponsord, vermeld dan merk, naam, bedrijf etc. waaruit klip en klaar de relatie blijkt.

14. Te koop/te ruil

In de rubriek ‘Te koop aangeboden’, ‘Te koop gevraagd’ en ‘Ruilen of te geef’ kun je een advertentie plaatsen. Het te verkopen artikel moet zo volledig mogelijk omschreven zijn, bij voorkeur met naam, merk, type, ouderdom en hoe gebruikt het is. Zijn er bekende mankementen aan? Wat is de vraagprijs? Waar is het te bezichtigen? Kun je een linkje geven naar het artikel bij de fabrikant? Voeg zo mogelijk een paar foto’s toe.

Bij onvolledige omschrijvingen zal de moderator verzoeken dit aan te vullen. Gebeurt dit niet, dan wordt je advertentie verwijderd. Als je advertentie alléén een verwijzing naar Marktplaats bevat, word je gevraagd deze aan te vullen. Als je dat niet doet, wordt de advertentie verwijderd.

15. Reacties op advertenties

Je kunt reageren op een advertentie als je verduidelijking van het aangebodene wilt hebben of een andere vraag over het product hebt.

Overige reacties op een advertentie zijn niet toegestaan en worden verwijderd. Wil je een discussie voeren over een aangeboden product, dan kan dit elders op het forum.

Ben je geïnteresseerd in aankoop van het gebodene, neem dan contact op via een Persoonlijk Bericht (optie ‘Stuur een Bericht’ als je bent ingelogd, te zien in de vorm van een klein envelopje aan de linkerkant van het scherm).

16. Oplichterij melden

Tref je een advertentie aan die overduidelijk oplichting tot doel heeft, meld dit dan aan de moderator. Gebruik hiervoor de functie Rapport bij het bericht.

Geef daarin aan waarom de advertentie malafide is. De moderator zal hier vervolgens al dan niet actie op nemen. Je krijgt altijd een reactie met wat er met je commentaar is gedaan.

17. Product verkocht

Als het product is verkocht, of niet meer te koop, dan kun je het topic laten sluiten door dit te melden aan de moderator, of je kunt reageren op je eigen onderwerp met in de titel van dat bericht de letterlijke tekst ‘Verkocht’. Eenmaal geplaatste advertenties worden niet verwijderd.

Wat gebeurt er als je de forumregels overtreedt?

Bij overtreding van de forumregels kun je een waarschuwing krijgen. De moderator zal altijd aangeven welke regel overtreden is, gebruikmakend van de nummering hierboven.

Wanneer je wel of niet een waarschuwing krijgt is niet altijd in regels te gieten. Sommige regels zijn heel helder, maar andere overtredingen zijn lastiger te beoordelen. Het is aan de moderatoren om te bepalen of je uitlatingen schadelijk zijn voor de sfeer. Als je herhaaldelijk een negatieve invloed hebt op de discussie – zonder dat er specifieke regels worden overtreden – dan zijn de moderatoren alsnog bevoegd om je toegang te ontzeggen. De moderatoren doen hun best om rechtvaardig en onpartijdig te oordelen.

Ernstige of herhaaldelijke overtredingen leiden tot een verbanning (ban) van het forum. Een ban kan tijdelijk zijn of permanent. Als je een ban krijgt wordt het bestuur van Europafietsers op de hoogte gesteld.

Mocht je het niet eens zijn met een waarschuwing of ban, ga dan niet in discussie met de moderator. Je kunt binnen 3 weken na de waarschuwing of ban contact opnemen met het Bestuur via het Contactformulier (kies bij Onderwerp voor Bestuur). Leg hierin uit wat er volgens jou is gebeurd en geef aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van de moderator. Het bestuur zal wederhoor doen bij de moderator en op basis daarvan de beslissing bevestigen of terugdraaien. Je krijgt hiervan bericht.

Vragen?

Heb je vragen over het forum? Neem dan contact op via het Contacformulier (kies bij Onderwerp voor Forum).